Årsmøte!

Innkalling og dokumenter finner du her:

Dato: 12.11.2020 kl 17.30
Furuheim Grendehus, Skien
etterfulgt av julemøte kl 19.30                        

Sakspapirer:

 

Referat fra Årsmøtet ligger her.

Tusen takk for et meget godt gjennomført møte og veldig gode diskusjoner.

Alle tok også veldig hensyn til Covid-19 og smittevern. Dette setter vi pris på :-)