Oppdrettere som driver med Ragdoll:

Gerd Wickmann - (N) Wickmann's Ragdolloppdrett
Gerd Wickmann - (N) Wickmann's Ragdolloppdrett
Bataljonsveien 10, 3734 Skien Tlf 35 59 58 93/99 74 31 90 E-post: glauwic@online.no Web: http://www.wickmanns.com/
Torill og Leif Ove Østberg - (N) Miatolos - Ragdoll
Torill og Leif Ove Østberg - (N) Miatolos - Ragdoll
Utgårdsvegen 3, 2340 Løten Tlf 903 608 22 E-post: l-ovoest@online.no
Solveig Damsgaard
Solveig Damsgaard
Informasjon kommer.
Elisabeth Schøien - (N) Brekkeby's Norske Skogkatter og Ragdoll
Elisabeth Schøien - (N) Brekkeby's Norske Skogkatter og Ragdoll
Tlf 35 52 35 65 E-post: eschoe@frisurf.no Web: http://www.brekkebys.com/
Bjørg Holberg
Bjørg Holberg
Informasjon kommer.