Innkalling og sakspapirer til Grenlandspusen's årsmøte 22. november 2018:

Innkalling og dokumenter kommer her:

Dato: 22.11.2018 kl 17.00
Furuheim Grendehus, Skien

etterfulgt av julemøte                              
Innkalling
      Sakspapirer:
      Sak 1 -  Årsrapporter
                      Styret