Her finner du navn på de som innehar verv i styret i Grenlandspusen for året 2017.

Kontaktdetaljer finner du under Kontakt oss!

Leder - Siv Cathrine Brauter

Leder representerer klubben utad, lede medlemsmøter og årsmøte. Leder har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av styrets arbeid og for arrangementer som utføres i klubbens regi. Leder er ansvarlig for innkalling av styremøter. Leder representerer klubben på rådsmøter i NRR.
Leder er ofte også utstillingsleder ved anledning at klubben arrangerer utstilling.

Grenlandspusen's hovedepost besvares i førsteomgang av Leder, evt Nestleder. Dette gjelder også for innmelding av nye medlemmer, der leder sørger for at riktig søknadsprosess for nye medlemmer følges.

Medlemsekretær (Stambok, utstilling og NRR kontakt) - Lise Sandbugt

Stambokfører skal ha alle søknader om stamnavn, transfers/import/eksport, farge- og navneendringer, huskattregistrering etc. Alle papirer sendes med ferdigutfylte skjemaer, kvittering for betalt avgift NRR og annet som er nødvendig for den enkelte sak. Alt skal sendes i to eksemplarer (Ett for Grenlandspusens arkiv, ett for NRR).

Du må selv sørge for å registrere kull og utenlandske cert fra utstilling i MinKatt. Det samme gjelder kjøp/salg av katt mellom medlemmer av NRR.

Utenlandske CERT skal legges inn i Min Katt senest 14 dager etter at tittel/cert er tatt. På svenske bedømmelsessedler må du få den svenske klubben til å stemple bedømmelsesseddelen før du forlater utstillingen. Dette kan også gjelder andre lands utstillinger.

Nestleder - Cathrine Ormåsen

Nestleder overtar Leders funksjoner i dennes fravær eller ved Leders inhabilitet. 

Kasserer - Anne Røed Meek

Kasserer har hovedansvar for klubbens økonomi, herunder føre regnskap, utsendelse og innkreving av kontingent, betaling av avgifter. Kasserer skal holde medlemsregister ajour over hvem som har betalt kontingent. Kasserer legger frem en kort økonomisk rapport for styret på styremøtene. Kasserer skal forut for hver Generalforsamling legge fram revidert regnskap og forslag til budsjett for kommende år.

Styresekretær - Mariann Karlsson Reime

Styresekretær fører referat fra styre- og medlemsmøter. Er ansvarlig for å booke møterom og lokaler i forbindelse med styremøter og medlemsmøter, samt andre arrangementer som styret arrangerer.

Styremedlemmer

Linda Hansen (medlemskontakt og materialforvalter), Monica Grytdal (Innkjøpsansvarlig) og Terje Elvrum Storli (medlemskontakt).

Varamedlemmer

Ingeborg Brubakken og Alexander Brubakken