Aristokatt sendes ut 4 ganger per år til alle hovedmedlemmer av Grenlandspusen. 

Adressen som brukes er den som er nå lagret i MyCats. Er adressen feil eller du har glemt å melde endringer, så kan det tenkes at Aristokatt uteblir.

Skulle Aristokatt ikke være deg i hende innen følgende datoer, ta kontakt med sekretær i klubben (datoene er ca):

  • Innen 5. april
  • Innen 5. juli
  • Innen 5. oktober
  • Innen 27. desember