Her kommer en forklaring på hva om skal til for en katt å oppnå tittel ved utstilling.

Champion (fertil katt) og Premiere (kastrert katt) titler:

For å oppnå champion eller premiere, så må katten først stilles i åpen klasse (Klasse 9 for fertil, Klasse 10 for kastrat). I denne klassen kan voksne katter over 10 måneder stille. Her må man oppnå 3 CERT (sertifiseringer) for å få tittelen Champion eller Premiere. Disse CERTene heter CAC og CAP.

International Champion / Premiere:

For å oppnå International Champion eller International Premiere så må katten stille i Champion / Premiere klasse (Klasse 7 for fertil, Klasse 8 for kastrat). Her må man oppnå 3 CERT, hvorav en må tas i utlandet. Her er det tilleggskrav at det er 3 forskjellige dommere. Disse CERTene heter CACIB og CAPIB.

Grand International Champion / Premiere:

For å oppnå Grand International Champion eller Grand International Premiere så må katten stille i International Champion / International Premiere klasse (Klasse 5 for fertil, Klasse 6 for kastrat). Her har man to alternativer.

Alternativ 1: Her skal man oppnå 8 CERT totalt. 7 av disse i Norge, 1 må tas i utlandet. Her må man ha minst 4 forskjellige dommere som signerer bedømmelseseddelen. 

Alternativ 2: Her skal man oppnå 6 CERT totalt. 4 av disse i Norge, minst 2 i utlandet - to forskjellige land. Her må man ha minst 3 forskjellige dommere. Husk Rabies vaksine så fort du reiser utenfor Norge og Sverige.

CERT'ene her heter CAGCIB/CAGPIB.

Supreme Champion / Premiere:

For å oppnå Supreme Champion eller Supreme Premiere så må katten stille i Grand International Champion / Grand International Premiere klasse (Klasse 3 for fertil, Klasse 4 for kastrat). Her har man to alternativer.

Alternativ 1: Her skal man oppnå 11 CERT totalt. 10 av disse i Norge, minst 1 i utlandet. Her må man ha minst 6 forskjellige dommere som signerer bedømmelseseddelen.

Alternativ 2: Her skal man oppnå 9 CERT totalt. 7 av disse i Norge, minst 2 i utlandet - to forskjellige land. Her må man ha minst 3 forskjellige dommere. Husk Rabies vaksine så fort du reiser utenfor Norge og Sverige.

CERTene her heter CACS og CAPS.

HP:

Når katten har oppnådd tittelen Supreme så kan den stille i enten klasse 1 (fertil) eller 2 (kastrat). Her kan man oppnå CERT HP.

Fra fertil til kastrat:

Blir katten kastrert underveis så vil den flytte over i Premiere klassene. Da begynner man på ny i åpen klasse, og jobber seg gjennom CERTene og tittlene som er beskrevet under Premiere.

Kattunger og ungdyr:

Kattunger kan stille fra de er 4 måneder til de er 8 måneder. De stiller da i klasse 12. Her kan de oppnå EX1 som CERT. 

En katt er ungdyr fra de er 8 måneder til de er 10 måneder. De stiller i klasse 11. Her kan de oppnå EX1 som CERT.


Skjematisk oversikt over cert. og krav for å ta titler

Tittel     Klasse      Cert.                            Antall cert   Max antall cert. i samme land Min antall cert i annet land            Antall land Spesielle forutsetninger Antall forskjellige dommere¹
Champion og Premiere 9 og 10 CAC
CAP
      3   3
International Champion og International Premiere 7 og 8 CACIB
CAPIB
  3 2 1 2   3
Grand IC og Grand IP
- Alternativ 1
5 og 6CAGCIB
CAGPIB

8712 4
Grand IC og Grand IP
- Alternativ 2
5 og 6CAGCIB
CAGPIB

6423Rabiesvaksine og pass3
Supreme Champion og Supreme Premiere
- Alternativ 1
3 og 4CACS
111012 6
Supreme Champion og Supreme Premiere
- Alternativ 2              
3 og 4CAPS
9723Rabiesvaksine og pass3

¹Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel. Det vil si at en annen tjenestegjørende dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen (forskjellig) dommer. Dette må man si fra om til sekretariatet når man sjekker inn på utstillingen om morgenen.

Merk at det er forbudt å ta flere cert. enn tillatt innenfor en tittelklasse. Har man f eks oppnådd 2 CACIB i Norge, er man sperret for å stille ut på norske utstillinger og må til et annet land for å ta det tredje CACIB. Ta kontakt med utstillingsekretær om du har spørsmål rundt dette.