Påmelding

Påmelding skal skje via MinKatt - https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx

Påmeldingsperioden er mellom 04.12.2023 og onsdag 25.01.2024.
Påmeldingsfrist er også betalingsfrist!

Betaling skal skje når du melder på kattene og bekrefter de i Min Katt. 

Ubetalte påmeldinger anses som ubekreftede påmeldinger, og vil bli slettet fortløpende om ikke annet avtales.

Husk å melde på ordinærklasse først, deretter senior/veteran etc om katten skal delta i flere klasser!

Husk også å melde på Oppdretter-klasse om du deltar med avkom og ønsker å konkurrere i denne klassen.