Årsprogram

Grenlandspusen er en katteklubb åpen for alle katte-elskere både med og uten katt. Vi arbeider med å spre kunnskap om katt og kattehold.

Dette gjelder både Huskatter og Rasekatter.

  • Styret hadde første styremøte etter årsmøte i Januar 2023. Etter det har vi hatt ytterligere noen styremøter for å diskutere saker til GF, hobbyutstilling, internasjonal utstilling etc.

Aktivteter som er planlagt eller under planlegging:

  • Katteprat-kveld i Larvik
  • Ny Hobbyutstilling i løpet av året
  • Vår internasjonale utstilling i Februar 2024

Andre aktiviteter som kan være aktuelt:

  • Mulig lørdagsseminar med Braastad m.fl

Vi kommer også til å invitere til flere uformelle katte-prat møter i enten Skien, Porsgrunn eller Larvik i løpet av året :-)

Andre møter kan også tilkomme i løpet av året. Tid og sted vil bli annonsert via e-post, Facebook og på våre websider!

Har du andre ideer?

Ta kontakt med leder! :-)

Alle våre medlemmer - hoved- familie- og støttemedlemmer er velkomne til våre medlemsmøter. Styremøtene er forbeholdt styret, men du må gjerne ta kontakt med en av oss i styret om du har noe å ta opp med oss.