Aristokatt

Aristokatt kommer ut 4 ganger per år. Per 01.04.23 er bladet blitt digitalisert og alle vil ha muligheten til å lese bladet - medlem som ikke medlem.

Datoene for når bladet kommer ut er sånn ca:

  • Januar
  • April
  • Juli
  • Oktober

Du kan annonsere i bladet og dele bilder og histoier. Ta kontakt med redaktør i bladet om du ønsker dette.