Melde på til utstilling

Som hovedmedlem av Grenlandspusen har du tilgang til NRR sine tjenester som stambokføring og påmelding til utstillinger.

  • Alle utstillinger som er i regi av NRR her i Norge skal meldes på via Min Katt.
  • For påmelding til utstilling utenfor NRR skal foregå via den klubben som er utstillingsarrangør.

Husk at du må sende kopi av påmelding også til egen klubb, slik at klubben kan bekrefte medlemskap til den klubben det gjelder.

For å melde på utstilling må du sørge for at katten(e) du skal melde på er listet i din profil i MinKatt under området som heter 'Katter'.

Har du kjøpt katt av NRR registrert oppdretter, så skal denne sørge for eieroverførsel i Min Katt. Har du blitt medlem av NRR klubb etter at katten er kjøpt, sjekk med oppdretter om katten er overført deg eller ikke. Er den ikke, så skal oppdretter gjøre det nå - er den overført på papiret, så må du kontakte din klubb, så vil den ta dette med NRR.

Oppdrettere ser i tillegg alle sine kull i MinKatt.

Gå til Utstillinger i den lys grå menyen. Der ser du kommende utstillinger og tidligere utstillinger. 

Velg den utstillingen du ønsker å delta på, ved å klikke på navnet under Utstillinger. Du får da opp en oversikt med mye av det som vi i dag ser på en utstillingsinnbydelse.

Legg merke til at det står bare en dato for når utstillingen skal holdes. Det er nå en påmelding for lørdag og en påmelding for søndag. For 2-cert på en dag - her må du melde på to ganger samme dag - dette er fordi det er to utstillinger samme dag, og for å få to katalognummer må det meldes på to ganger!

Helt nederst på siden (du må kanskje scrolle nedover) finner du knappen (den er blå) - Meld på en katt

Du får opp denne siden. Navnet ditt står allerede der, med adresse under. Du ser et hvitt felt ut for Katt. Klikke på det feltet, og listen over dine katter kommer opp. Velg en av kattene ved å klikke på den i listen. Vips, så kommer kattens «personalia» opp, og utstillingsklasse kommer automatisk.

Utstillingsklasse kommer ut fra det programmet vet om kattens utstillingsresultater. Det er ikke sikkert det stemmer, hvis katten for eksempel har fått et cert i utlandet, og det ikke er registrert i programmet enda. Det er derfor viktig at du sjekker at klassen er riktig og retter den manuelt hvis det er feil.

Under der kan du hake av for eget bur, hvis du skal bruke det. Noen klubber tillater dette, andre ikke. Noen tillater, men da må du ta med eget bord.

Feltet som kalles Produkter inneholder påmeldingsavgiftene for den utstillingen. Her må du velge riktig avgift.

Helt nederst er et felt for meldinger til arrangørklubben.

Til slutt må du hake av for at du aksepterer NRR/FIFes regler, og så kan du lagre. Når du har lagret, får du opp et nytt bilde.

Helt nederst der står det Bekreft med rødt, og det er en knapp som heter Gå til bekreft registrering. Klikk på den og du kommer til en ny side med en knapp som heter Bekreft påmelding. Klikk på den. 


Min Katt har en betalingsløsning med NETS som tillater deg å betale med debet/kredittkort.

Det forventes at du betaler ved påmelding. Skulle du likevel nå avbryte betalingen, så vil du få epost med betalingsdetaljer. Noen klubber vil fjerne din påmelding om du ikke betaler ved påmelding!

Du skal IKKE melde på avl og oppdrett – det regnes automatisk ut i programmet.

Kull skal meldes på ved å bruke navnet på en av kattungene i kullet og så velge klase 18 Kull.

Senior og Veteran skal også meldes på separat, så husk dette når du melder på!