Stambokføring

Som hovedmedlem av Grenlandspusen har du tilgang til NRR sine tjenester som stambokføring og påmelding til utstillinger.

Alle henvendelser som går på Stambokføring skal enten logges direkte i Min Katt, eller gå via Stambokfører i egen klubb.

 

Oppgaver som skal gjennom Stambokfører hos Grenlandspusen:

  • Import fra FIFe eller annet forbund
  • Søknad om stamnavn
  • Kull-registrering som ikke er gjort innen de første 4 måneder

Alle henvendelser til Stambokfører skal gå gjennom epost. 

Alle dokumenter skal scannes og lagres i en og samme PDF fil (man kan også lagre de som bilder i et word-dokument, for så å lagre som PDF). 

Bildekvaliteten må være god slik at alle dokumenter kan leses!

Eierskifte av katt!

Oppskriften finner du ved å trykke på denne teksten.

Som dere ser av bruksanvisningen, så er det et krav at både kjøper og selger er medlemmer i klubb for å kunne endre eier av katter. Eierskifter der man selger til personer utenfor klubb skal fortsatt sendes kontoret.

Slik er hele den lukkede delen av programmet lagt opp; man må være medlem for å kunne bruke programmet.

Dette er spesielt viktig at man merker seg om man eier katter sammen med andre.

Har en katt to eiere og den ene ikke er medlem, så er katten låst for begge eierne, og alt må gjøres manuelt. Man kan ikke bestille stamtavler på evt avkom, man kan ikke gjøre rettelser i kattens data og man kan ikke delta med katten på Årets Katt-listene. Det samme gjelder for stamnavn – er det to eiere på stamnavn må begge være medlem i en NRR-klubb. Det er dog ikke noe krav at man må være i samme klubb.

Vi oppfordrer alle til å sjekke opp i eierskapene sine. Vi ser at dette oftest er en problemstilling ved eierskap mellom ektepar, samboere, foreldre-barn og andre familiære relasjoner.

Har en katt to eller flere eiere, hvorav en ikke er medlem har man følgende alternativer:

  • Alt.1: Person uten medlemskap melder seg inn i klubb, det er ikke noe krav i programmet at man må være hovedmedlem i klubb. Kravet er bare at man er medlem og har en profil i MinKatt, familiemedlemskap vil være tilstrekkelig. (om man oppfyller klubbens kriterier)
  • Alt 2: Person uten medlemskap frasier seg eierskap til aktuelle katter/stamnavn. (dette gjøres på vanlig måte, innsendes til NRR på papir eller epost)
  • Alt 3. Man beholder eierskapet som det er, men alt vedrørende katten/stamnavn må sendes inn manuelt utenom programmet. Katten vil ikke komme med på Årets Kattlistene om den stilles ut.
  • OBS OBS! Hvis eierskifte er gjort FØR evt ny eier blir medlem av klubb, og ny eier lager seg en egen profil i Min Katt så må Kontoret kontaktes for å kunne slå sammen disse profilene slik at ny eier også kan se katten i Min Katt!

Grunnen til denne sperringen i programmet er reglene om at man må være medlem i klubb for å kunne avle og stille ut katt.

Sliter man med å få skiftet eier av en katt, ta kontakt med klubben!