For å oppnå champion eller premiere, så må katten først stilles i åpen klasse (Klasse 9 for fertil, Klasse 10 for kastrat). I denne klassen kan voksne katter over 10 måneder stille. Her må man oppnå 3 CERT (sertifiseringer) for å få tittelen Champion eller Premiere. Disse CERTene heter CAC og CAP.

For å oppnå International Champion eller International Premiere så må katten stille i Champion / Premiere klasse (Klasse 7 for fertil, Klasse 8 for kastrat). Her må man oppnå 3 CERT, hvorav en må tas i utlandet. Her er det tilleggskrav at det er 3 forskjellige dommere. Disse CERTene heter CACIB og CAPIB.

For å oppnå Grand International Champion eller Grand International Premiere så må katten stille i International Champion / International Premiere klasse (Klasse 5 for fertil, Klasse 6 for kastrat). Her har man to alternativer.

Alternativ 1: Her skal man oppnå 8 CERT totalt. 7 av disse i Norge, 1 må tas i utlandet. Her må man ha minst 4 forskjellige dommere som signerer bedømmelseseddelen. 

Alternativ 2: Her skal man oppnå 6 CERT totalt. 4 av disse i Norge, minst 2 i utlandet - to forskjellige land. Her må man ha minst 3 forskjellige dommere. Husk Rabies vaksine så fort du reiser utenfor Norge og Sverige.

CERT'ene her heter CAGCIB/CAGPIB.

For å oppnå Supreme Champion eller Supreme Premiere så må katten stille i Grand International Champion / Grand International Premiere klasse (Klasse 3 for fertil, Klasse 4 for kastrat). Her har man to alternativer.

Alternativ 1: Her skal man oppnå 11 CERT totalt. 10 av disse i Norge, minst 1 i utlandet. Her må man ha minst 6 forskjellige dommere som signerer bedømmelseseddelen.

Alternativ 2: Her skal man oppnå 9 CERT totalt. 7 av disse i Norge, minst 2 i utlandet - to forskjellige land. Her må man ha minst 3 forskjellige dommere. Husk Rabies vaksine så fort du reiser utenfor Norge og Sverige.

CERTene her heter CACS og CAPS.

Når katten har oppnådd tittelen Supreme så kan den stille i enten klasse 1 (fertil) eller 2 (kastrat). Her kan man oppnå CERT HP.

Sertifikat og titler

Katter konkurrerer mot hverandre i samme kjønn; fertil eller kastrat, som ungdyr, kattunge, senior og veteran. Huskattene konkurrerer kun som kastrater - da de etter 10 måneders alder må være kastrert.

Se i menyen til venstre for hva som skal til for de forskjellige sertifikatene  for å oppnå tittel på katten.

Fra fertil til kastrat:

Blir katten kastrert underveis så vil den flytte over i Premiere klassene. Da begynner man på ny i åpen klasse, og jobber seg gjennom sertifikatene (cert) og titlene som er beskrevet under Premiere.

Kattunger og ungdyr:

Kattunger kan stille fra de er 4 måneder til de er 8 måneder. De stiller da i klasse 12. Her kan de oppnå EX1, EX2, EX3, EX, og så videre.

En katt er ungdyr fra de er 8 måneder til de er 10 måneder. De stiller i klasse 11. Her kan de oppnå EX1, EX2, EX3, EX, og så videre.

Dette er de titler man kan oppnå på utstilling og hvilke cert for å oppnå tittel

 • CH - Champion (fertile katter) - CAC
 • PR - Premiere (kastrater) - CAP
 • IC - International Champion - CACIB
 • IP - International Premiere - CAPIB
 • GIC - Grand International Champion - CAGCIB
 • GIP - Grand International Premiere - CAGPIB
 • SC - Supreme Champion - CACS
 • SP - Supreme Premiere - CAPS

Andre titler:

Ved siden av sertifikat og titler så kan pus også oppnå andre titler:

 • Junior Winner (JW) Oppnås ved 5 Best in Show for kattunge eller ungdyr.
 • Distinguished Show Merit (DSM) 10 Best in Show over 2 år og 1 dag
 • Distinguished Variety Merit (DVM) 10 Best i Variant over 2 år og 1 dag
 • Distinguished Merit (DM)
 • Distinguished Senior Winner (DSM) - 5 Best in Show for Senior/Veteran
 • National Winner (NW)
 • SWS, NSW, MW, WW - Scandinavian Winner, North Sea Winner, osv.

Her kommer en skjematisk oversikt over sertifikat og kravene for å oppnå tittel

Tittel Klasse Cert Antall Antall land Antall unike dommere  
Champion og Premier 9 og 10 CAC/CAP 3 1 //  
International Champion og Premier alt 1 7 og 8 CACIB/CAPIB 3 2 3  
International Champion og Premier alt 2 7 og 8 CACIB/CAPIB 5 1 3*  
Grand IC og Grand IP alt 1 5 og 6 CAGCIB/CAGPIB 8 2 4  
Grand IC og Grand IP alt 2 5 og 6 CAGCIB/CAGPIB 6 3 3  
Supreme CH og Supreme PR alt 1 3 og 4 CACS/CAPS 11 2 6  
Supreme CH og Supreme PR alt 2 3 og 4 CACS/CAPS 9 3 3  

Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel.

Det vil si at en annen tjenestegjørende dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet.

Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen (forskjellig) dommer. Dette må man si fra om til sekretariatet når man sjekker inn på utstillingen om morgenen.

Merk at det er forbudt å ta flere cert. enn tillatt innenfor en tittelklasse.

Har man f eks oppnådd 2 CACIB i Norge, er man sperret for å stille ut på norske utstillinger og må til et annet land for å ta det tredje CACIB.

*Til og med 2023 har Norge, Sverige og Danmark mulighet til å fortsette "coronareglene" for Klasse 7 og 8 - ved å kun ta cert i eget land. Men da 5 cert istedenfor 3.

Ta kontakt med klubben din eller utstillingssekretær hos klubb du skal stille ut hos, om du har spørsmål rundt dette.

Husk også at det er krav til vaksiner ved utenlandstur - så lenge du skal utenfor Norge og Sverige så må katten også være vaksinert mot Rabies!